heatflow®

Vodní podlahové vytápění

 • Poruchový a hlučný zdroj tepla, který vyžaduje pravidelnou péči

  Vodní podlahové topení představuje komplikovaný systém sestávající ze zdroje tepla, vodního potrubí a řady dalších mechanických či elektronických součástí. Nejčastějším zdrojem tepla je plynový kotel nebo tepelné čerpadlo, které sami obsahují mnoho součástek náchylných k opotřebení a kazovost. Proto je zapotřebí pravidelný servis, revize a později výměny součástek. Po uplynutí relativně krátké životnosti následuje úplná výměna zařízení s potřebou koupě nového. Uvedený cyklus značně zvyšuje cenu topného systému.

  Pomalá a nepřesná regulace

  Zdroj tepla je umístěn většinou v samostatné technické místnosti. Po vyrobení tepelné energie je třeba transportovat ohřáté médium – vodu, systémem vodních potrubí do místností, do kterých je nutno vyrobené teplo transportovat (obývací pokoj, koupelna, ložnice apod.). Transportem média dochází ke zbytečné ztrátě energie a času. V dané místnosti se nachází tzn. vodní had, který sám svojí plochou zabírá jen přibližně 30% z plochy celé místnosti. Kvůli malé topné ploše pomalým způsobem nahřívá akumulační hmotu a zbylou vrstvu podlahy. Podobně pomalu probíhá jeho ochlazení v případě potřeby snížení teploty v místnosti, a to díky velké setrvačnosti nahřáté vody.

  Nedostatečný komfort

  Malá plocha samotného topného tělesa navzdory přítomnosti akumulační hmoty nedokáže dostatečně rovnoměrně a na konstantní teplotu nahřát podlahu. Ta bývá často přetopená. Vodní podlahové topení nedokáže rovnoměrně a hloubkově nahřát konstrukci stavby teplem, ani dosáhnout stavu tepelné rovnováhy v prostoru.

  Nepodporuje zdravé mikroklima

  Od nedokonale nahřáté podlahy se prioritně ohřívá chladnější vzduch, který je s ní v kontaktu. Teplý vzduch přirozeně stoupá směrem vzhůru, přičemž dochází k víření prachu. Konstrukce se nedokáže hloubkově nahřát teplem, a proto je v ní prostor pro vlhkost spojenou s možnou tvorbou plísní.

  Vysoké vstupní náklady a jejich pravidelné zvyšování

  Právě přítomnost mnoha komplikovaných mechanických a elektronických součástí, jakož i potřeba nepřímých vstupních investic spojených například. s vybudováním technické místnosti nebo přivedením plynové přípojky na pozemek způsobují vysoké vstupní náklady systému.

  Pořízením topného systému začíná pravidelné vynakládání financí na jeho servis a údržbu způsobené každoročním snižováním účinnosti zdroje tepla. Přidruží se také výdaje na výměnu součástek a následně, po uplynutí relativně krátké životnosti i výměnu samotného zdroje tepla. Společnosti prodávající vodní topné systémy vědí, že vstupní cena či orientační výpočet nákladů na spotřebu energie zdaleka nepředstavují celkovou cenu vytápění.

Elektrické odporové kabely a rohože

 • Nedostatečný komfort

  Bez ohledu na to, zda je odporový topný kabel instalován v podlaze volně nebo ve formě tzn. topné rohože, jedná se o malý zdroj tepla, který z celkové plochy podlahy zabírá přibližně pouze 25%.

  Malá plocha samotného topného tělesa ani v případě instalace topení pod akumulační hmotu nedokáže dostatečně rovnoměrně nahřát podlahu tak, aby v každém bodě dosahovala stejné ideální teploty. Tento jev je v případě instalace odporového kabelu přímo pod nášlapnou podlahovou krytinu ještě markantnější.

  Elektrický odporový kabel nedokáže rovnoměrně a hloubkově nahřát konstrukci stavby teplem, ani dosáhnout stavu tepelné rovnováhy v prostoru.

  Přetopená podlaha a přetopený vzduch v prostoru

  Pro malou plochu samotného zdroje tepla je odporový topný kabel nutno nahřívat na zbytečně vysoké teploty; jeho běžná provozní teplota představuje často přibližně 65 až 70 °C. To způsobuje značný diskomfort v podobě přetopené nášlapné vrstvy podlahy a následné přetápění vzduchu v místnosti. Navíc při instalaci přímo pod nášlapnou podlahovou vrstvu dochází k ještě markantnějšímu střídání intervalů přetopení a chladu v podlaze, což je způsobeno střídáním jednotlivých topných cyklů.

  Nezdravé mikroklima

  Od nedokonale nahřáté podlahy se prioritně ohřívá chladnější vzduch, který je s ní v kontaktu. Teplý vzduch přirozeně stoupá směrem vzhůru, přičemž dochází k víření prachu. Konstrukce se nedokáže hloubkově nahřát teplem, a proto je v ní prostor pro vlhkost spojenou s možnou tvorbou plísní.

  Nedokonalá regulace

  Rychlost a přesnost regulace tohoto typu podlahového vytápění je značně limitována jeho vlastnostmi, a to zejména malou topnou plochou, následným dlouho trvajícím ohřevem té části podlahy, pod kterou se zdroj tepla nenachází, jakož i potřebou nahřátí na zbytečně vysoké teploty.

Nezávazná cenová nabídka

Scroll to top