heatflow® je vynikajícím příkladem toho, jak dokáže být jednoduché řešení účinné a komfortní.

Systém heatflow® je, na základě naší profesionální projekce a odborné instalace, umístěný přímo v požadované vytápěné místnosti, kde je napájený z elektrické sítě. Pro svou činnost nepotřebuje žádné jiné zařízení sloužící k výrobě tepelné energie, jako například plynový kotel nebo tepelné čerpadlo používané u vodních topných systémů. Zdroj vytápění heatflow® neobsahuje žádné elektronické nebo mechanické části, které by vyžadovali servis, revizi, opravy nebo výměnu.

Heatflow® nepotřebuje žádnou komplikovanou soustavu k transportu média (např. směšovače vody, anuloidy, čerpadla, ventily aj.) ze zdroje výroby tepelné energie do místností, kde vyrobené teplo skutečně potřebujeme. Kromě toho, samotný zdroj vytápění heatflow®, stejně tak i ostatní součásti topného systému jsou vyrobeny z vysoce odolných a ověřených materiálů.

Právě pro svou jednoduchost a odolnost se heatflow® vyznačuje bezporuchovým a bezúdržbovým provozem a dlouhou životností totožnou se životností samotné stavby. Kromě nejvyššího tepelného komfortu Vám tak poskytuje také komfort užitkový, protože s vytápěním heatflow® nebudete mít žádné starosti, ztrátu času v souvislosti s jeho servisem nebo výměnou, ani žádné dodatečné finanční výdaje, které jsou s těmito činnostmi v případě jiných topných systémů běžně spojené.

Nezávazná cenová nabídka

Scroll to top