1. Dotyčná osoba – kupující/návštěvník stránky.
 2. Provozovatel – provozovatel internetového obchodu/webové stránky heatflow-original.cz
  HEATFLOW SLOVENSKO s.r.o.
  so sídlom Černyševského 10, 851 01 Bratislava
  IČO: 47247550, DIČ: 2023739531, IČ DPH: SK2023739531
  zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro , vložka č.: 122512/B.
 3. Dotyčná osoba souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím v rozsahu uvedeném níže.
 4. Provozovatel stránky odpovědná za zpracování osobních údajů podle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, (dále jen GDPR)
 5. Seznam osobních údajů: jméno, příjmení, ulice a číslo, PSČ, město, email, telefonní kontakt, cookies.
 6. Účely zpracování osobních údajů: vystavení daňového dokladu, kontaktování zákazníka ohledně objednávky, plnění smlouvy, vyřízení poptávky zaslané přes kontaktní formulář či jiného oprávněného zájmu. Osobní údaje nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který není slučitelný s těmito účely.
 7. Příjemci – provozovatel webové stránky heatflow-original.cz, účetní společnost.
 8. Zprostředkovatelé – příjemci údajů jako Google se kterými máme uzavřené zprostředkovatelské smlouvy:
 9. Neprodáváme, neobchodujeme ani žádným jiným způsobem neposkytujeme vaše osobní údaje jiným třetím stranám, kromě zprostředkovatelů zmíněných v předchozím bodě.
 10. Právní základ pro zpracování osobních údajů:
  1. Zpracovávání osobních údajů (jméno, příjmení, titul, ulice a číslo, PSČ, město) je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána. Především podle zákona 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
  2. Zpracování osobních údajů (email, telefonní kontakt) je nezbytné pro plnění smlouvy.
  3. Pokud jste vyjádřili souhlas se zasíláním novinek, který můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko odhlásit v kterémkoli informačním letáku nebo emailovou žádostí
 11. Vložený obsah z jiných webových stránek – články na této webové stránce mohou obsahovat vložený obsah (např. videa, obrázky, články a podobně). Vložený obsah z jiných stránek se chová stejně, jako by návštěvník navštívil jinou webovou stránku. Tyto webové stránky mohou o vás sbírat osobní údaje, používat soubory cookies, vkládat třetí stranové sledování a monitorovat vaši interakci s vloženým obsahem, včetně sledování vaší interakce s vloženým obsahem, pokud na dané webové stránce máte účet a jste přihlášen.
 12. Doba uchovávání osobních údajů: 10 let.
 13. Dotčená osoba dává souhlasem s obchodními podmínkami zároveň svůj výslovný a bezvýhradný souhlas, aby provozovatel zpracovával její osobní údaje pro výše uvedené účely, během výše uvedené doby a ve výše uvedeném rozsahu. Dotčená osoba má právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Dotčená osoba je povinna poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje. Práva subjektu údajů upravuje kapitola 3 GDPR. Jde například. o právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, o právo namítat proti zpracování, právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, právo na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenosnost údajů.
 14. Tyto podmínky jsou platné od 25.5.2018
Scroll to top